Kjøpebetingelser

Det må betales 50 % av total kost ved bestilling og resten skal betales når varene er klare for levering.
Når vi har motatt 100 % av beløpet kan varene hentes eller bli utlevert.